Deze website is eigendom van Dansinstituut Walkiers bvba.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel

Dansinstituut Walkiers bvba
Aarschotsesteenweg 2
2500 Lier

Telefoon: +32 3 480 30 30
Email: info@dansschoenen.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0461 605 875

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website www.dansschoenen.be.


Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

Statistische informatie

Bij ieder bezoek aan de website kunnen verschillende gegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de website, de websites van waaruit u naar de website wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de website en in het bijzonder de pagina’s die u op de website bezoekt.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren.

Klantinformatie

Van zodra uw bezoek of uw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de website gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals;

• een vraag stellen via het contactformulier
• een product aankopen via de webshop
• inschrijven voor de nieuwsbrief

worden bijkomende gegevens gevraagd en/of verzameld.

De gegevens die in dat geval worden gevraagd en verzameld zijn doorgaans beperkt tot contactgegevens,
meer bepaald;

• Naam
• E-mailadres
• Adres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam en BTW nummer indien van toepassing

Dergelijke gegevens worden gebruikt:

• om uw aankoop op een correcte manier af te handelen;
• om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden;
• om statistische informatie te verzamelen en trendanalyses op te stellen om beheers- en marketingdoeleinden;
• om u nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing via e-mail te bezorgen.

Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht op toegang, aanpassing, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en kan zich hiervoor schriftelijk of via e-mail richten tot Dansinstituut Walkiers bvba op de hierna vermelde contactgegevens.

Dansinstituut Walkiers bvba
Aarschotsesteenweg 2
2500 Lier
Telefoon: +32 3 480 30 30
Email: info@dansschoenen.be